Om


Hjellestad og Milde Historielag har nå ca. 184 medlemmer, men ønsker nye medlemmer velkommen. Medlemskap gir stemmerett på årsmøtet, og du vil hvert år få tilsendt laget sin årbok "Liv og lagnad i Neset". I tillegg får du tilbud om å være med på foredragskvelder, turer og ekskursjoner der temaet er interessante historiske steder og hendelser. Du blir dessuten gjort kjent med hvilke søndager det er kaffe- og vaffelsalg i det gamle huset til "Elias-Anno", Litle Milde 9. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon.