Aktiviteter for våren 2019

Tirsdag 19.mars     Årsmøte på Fana Folkehøgskule kl. 18.30
Kl.18.30         
John Ragnar Myking fra Universitetet i Bergen kommer med
            foredraget “Fanastril og Bergensere på 1700-tallet.”
            Egen innkalling kommer
.
Onsdag 27.mars        Bygdetreff i teaterkafeen på Fana Folkehøgskule.
Kl 12.30-14.30      
Treff med tid til en god samtale og mimring!
            Alle som er hjemme på denne tid er velkommen!
            Ta gjerne med venner og naboer!
            Vi serverer kaker og kaffe.

Søndag 7.april       Søndagstreff i “løo” til Johannes og Anne Marie Møllerup.
Kl. 12.00-15.00     
Et sosialt treff med innslag av lokalt kunsthåndverk.
           Mer detaljer vil dere få på mail / plakater seinere.
           Salg av kaffe og kaker!

Onsdag 8.mai      Markering av Frigjøringsdagen.
Kl. 17.30:        
Vi legger blomst på minnesmerket ved Hjellestad kai.
Kl. 18.00:        
Kransenedleggelse / tale på Fana Folkehøgskule.
             Servering av kaffe og kaker.

Lørdag 11.mai     Vårturen i år går til Austevoll ,en øykommune ytre Midthordland.
          
Vi reiser med buss fra Dalsmyra ca.kl 09.00 lørdag 11.mai.
          Hallvard Møgster vil være med som guide på hele turen. Han vil legge
          opp en rute til oss. Totalt skal vi besøke 12 forskjellige øyer og kjøre
          over 12 bruer og 2 steinfyllinger i sjø!!
          Vi skal spise lunsj, fiskesuppe,kaffe og tebrød på Bekkjarvik
          Gjestgiveri og vi skal gå tur i den 40 mål store naturparken som
          fiskebåtreder og eiendomsinvestor Inge Halstensen har anlagt i
          Bekkjarvik.